Výtvarná soutěž

Soutěž je nyní vyhodnocena.
Gratulujeme oceněným.

Vyhodnocení výtvarné soutěže

Výtvarná soutěž byla uzavřena 1. května 2014.

Vyhodnotili jsme přijaté práce a rádi bychom prvních pět prací ocenili zařazením do sborníku. Dílo na prvním místě bychom rádi použili na obálku sborníku, další práce poté do vnitřku sborníku jako doplnění literárních prací, pokud budou ocenění autoři souhlasit s převedením screenů děl do černobílé podoby.

První tři oceněné práce:

1. místo - dílo Arbes - Adéla Nedvědová

2. místo - dílo Nejpojmenované - Tereza Zikmundová

3. místo - dílo Newtonův mozek - Jan Goll


Celkové pořadí všech zaslaných prací:

4. - dílo Tajemství Malostranského hřbitova - Alena Brabcová

5. místo - dílo Okno alchymisty - Helena Brabcová

6. místo - dílo Noční rej - Ivana Kolářová

Gratulujeme všem oceněným a děkujeme všem autorům za účast v naší soutěži.

Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese: vytvarnasoutez@arbesfamily.cz.