Archiv

minulých ročníků Slavností Jakuba Arbesa

Slavnosti Jakuba Arbesa: 100leté výročí


V roce 2014 jsme si připomínali stoleté výročí úmrtí slavného smíchovského rodáka, Jakuba Arbesa. Bylo vhodné si připomenout tuto skutečnost konáním důstojné slavnosti na jeho počest. Tato akce měla připomínkový i oslavný charakter. Zavzpomínat měli nejen obyvatele Smíchova, ale i obyvatele z jiných pražských částí a z České Lípy, kde Arbes strávil více než rok ve vězení. Jedním z hlavních cílů Slavnosti je zvýšit povědomí o Jakubu Arbesovi. Připomenout jeho odkaz české veřejnosti.

Uspořádali jsme literární a výtvarnou soutěž pro žáky pražských středních škol i širokou veřejnost. Vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže se konalo
21. června 2014 na Slavnostech Jakuba Arbesa v Galerii Portheimka, stejně tak křest sborníku vítězných prací, který chceme vydat a motivovat tak studenty a veřejnost
k zájmu o Jakuba Arbesa i literaturu obecně.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Infostánek, park Portheimka, 13:00-19:00

Po celý den byl v parku k dispozici info stánek, kde byl dispozici program akcí a kam mohly být směřovány jakékoli dotazy. Také se zde vybíralo dobrovolné vstupné pro podporu Slavností, které jsou již od začátku neziskové a jsou pořádány rodinou Jakuba Arbesa, členy Občanského sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova a dobrovolníky. Návštěvníci měli možnost na info stánku zakoupit sborník vítězných prací prvního ročníku Arbesovy literární a výtvarné soutěže, dále knihu Romaneto v listech od nakladatelství ARSCI a soubor romanet Zázračná madona, Ukřižovaná, Newtonův mozek
od nakladatelství Slovart.

Knižní burza, park Portheimka, 13:00-19:00

Po celý den probíhala v parku Portheimka knižní burza, do které hlavním dílem přispěla Městská knihovna v Praze. Návštěvníci si mohli knížky prohlédnout
i odnést s sebou. Bylo ovšem možné naopak nějaké knížky donést či vyměnit. Tak dejte knížkám druhou šanci najít nový domov!

Improvizovaná kavárna, park Portheimka, 13:00-19:00

Kavárna bude pod jedním stanem a obsluhu budou tvořit dvě děvčata.
Nápoje: kofola, perlivá ochucená voda, voda s citronem, ledový čaj, káva, ledová káva, studené kakao
Jídlo: Bábovka, Muffiny, čokoládová buchta s kokosem, pizza taštičky z listového těsta, slaný koláč, slané pečené tyčinky
Na místě se budou také prodávat ořechy nebo turecký med a karamely a podobně v papírových kornoutech. http://www.kralovstvichuti.cz/

Dětské workshopy, park Portheimka, 13:00-19:00

Dětský workshop probíhal od 13:00 do cca 19:00 (dle zájmu a počtu dětí). Vyráběly se budou ozdobné záložky do knížek pod vedením odborného dozoru
s pedagogickou praxí. Po celý den byly také k dispozici výtvarné potřeby a speciální Arbesovy omalovánky, které byly nakresleny k příležitosti Slavností.

13:00 a 15:00 – Program Švandova divadla, pódium park Portheimka

Švandovo divadlo na Smíchově připravilo pro Arbesovské slavnosti autorskou, méně či více jarmareční píseň, v níž není opomenuta žádná ze stěžejních životních událostí Jakuba Arbesa – a tak dojde na učitele Jana Nerudu, vězení za žurnalistickou činnost, svérázný spolek Mahabharáta, rozšifrování Máchova deníku či vznik nového literárního útvaru romaneta. A to samozřejmě zdaleka není všechno! Při takovéto produkci se totiž může stát ledacos... Pro ty, co nestihnou, v 15:00 proběhne opakování programu.

13:30-16:00 Prohlídky Malostranského hřbitova, Malostranský hřbitov

Malostranský hřbitov je historická perla na území městské části Prahy 5. Za normálních okolností je veřejnosti nepřístupný, ale na slavnost budou jeho brány otevřeny všem, kteří se o něm chtějí něco dozvědět nebo se třeba jen projít a pokochat. Průvodcem bude Alena Lehnerová, členka Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova, která všem zájemcům o komentovanou prohlídku přiblíží nejenom osudy hřbitova, ale i zajímavé a slavné osobnosti, které zde našli místo svého posledního odpočinku.

14:00 a 16:00 – Seniorský taneční soubor Marietta, pódium park Portheimka

Ve 14:00 si tento jedinečný seniorský taneční soubor pro návštěvníky slavnosti připravil vystoupení, při kterém zatančí českou besedu. U zrodu tohoto tance, který vznikl jakožto nový tanec národní v 60. letech 19. století, stál básník Jan Neruda, veliký vzor Jakuba Arbesa. Seniorský taneční soubor Marietta se schází ve smíchovském KC Prádelna každé úterý od 9:00 do 12:00. Kromě tance se věnují zdravotnímu cvičení a zpěvu.
Taneční soubor si kromě české besedy připravil i další taneční vystoupení, které proběhlo od 16:00. Tentokrát jde o tanec charleston.

14:30 – Vyhlášení cen a křest sborníku, Galerie Portheimka

V Galerii Portheimka proběhne od 14:30 slavnostní vyhlášení literární a výtvarné soutěže. Pořadatelé pogratulovai oceněným soutěžícím, předají ceny (zajistila Městská část Praha 5) a pokřtí sborník. Zvaní jsou všichni účastníci soutěží i široká veřejnost. Autorské čtení oceněných povídek proběhlo na pódiu vždy v přestávkách mezi programy jednotlivých souborů (cca 15:30, 16:30, 17:30).

17:00 – Improvizované divadlo Klubu Klamovka, pódium park Portheimka

Divadelníci z Klamovky přišli na slavnost dokázat své improvizační dovednosti a schopnosti. Těšit se můžete úplně na cokoli, protože improvizaci se meze nekladou.

15:30 – Vycházka po starém Smíchově - sraz u infostánku

Ing. Arch. Petr Kučera v roce 2005 začal při studiu pracovat jako lektor a průvodce naučných vycházek. V této činnosti pokračuje ve svém volném čase dodnes pod záštitou občanského sdružení Prampouch. V rámci svých akcí nabízí netradiční pohled na Prahu, její stavebně historický vývoj, opomíjené industriální památky nebo zmizelou podobu skrze staré fotografie a plány. Vycházka se zaměří na historický a stavební rozvoj Smíchova. Zabývat se budeme existujícími i neexistujícími stavbami, vše doplněno starými fotografiemi a plány. Poznáme zkrátka Smíchov takový, jaký jej Jakub Arbes znal.

21:30 – Tajemné čtení na Malostranském hřbitově, Malostranský hřbitov

Romaneta a příběhy Jakuba Arbesa jsou plné tajemna. Přijďte si poslechnout úryvky z jeho děl přímo na Malostranský hřbitov, jehož velkým obdivovatelem sám Arbes byl. Brány hřbitova se otevírají v 21 hodin a samotné čtení začíná po západu slunce v 21.30.

Rádi vás uvidíme na Slavnostech, na našem přednáškovém cyklu (pořádáme ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze) a na červnové výstavě
Jakub Arbes - Smíchovský rodák, kterou pořádá MKP na pobočce Smíchov (Náměstí 14. října 15/83, Praha 5).