Jakub Arbes | Oficiální web


Chci vědět více o literární soutěži

JAKUB ARBES


byl český spisovatel, novinář, publicista, smíchovský patriot a jeden z nejvýznamnějších smíchovských rodáků. Velkou část svých děl zasadil právě do této pražské čtvrti.

Narodil se 12. června 1840 v Praze na Smíchově do chudých poměrů. Měl se vyučit obuvníkem, ale díky vynikajícímu prospěchu ho rodiče poslali na  studia. Začínal na nižší reálce u sv. Jakuba, kde se seznámil s později známým a uznávaným spisovatelem Juliem Zeyerem. Dále pokračoval na novoměstské vyšší německé reálce v Mikulandské ulici, kde ho češtinu učil Jan Neruda, který se stal jeho velkým vzorem i přítelem.

Jako novinář začínal roku 1867 v redakci časopisu Hlas, později se stal odpovědným redaktorem Národních listů. Za své články a vedení Národních listů byl německou porotou odsouzen na 15 měsíců, které strávil ve vězení v České Lípě (1873–1874). Patřil k okruhu satirických novinářů. Spolu s Mikolášem Alšem vydával satirický časopis Šotek.

V letech 1876–1879 působil jako dramaturg Prozatímního divadla.

Jako spisovatel volil náměty ze současného pražského života. Zavedl nový způsob literární tvorby – romaneto, tj. povídka s dobrodružným, napínavým dějem. Námětem jsou neobvyklé jevy, tajemnost, která nakonec najde racionální vysvětlení. Vychází z rozporu mezi dokázanými věcmi a věcmi mezi nebem a zemí. Hlavními postavami jsou často vědci nebo studenti.

Jakub Arbes zemřel 8. dubna 1914 v Praze, pohřben byl na Malvazinkách.

DÍLO


Romaneta – mezi nejznámější romaneta patří Svatý Xaverius, Ukřižovaná, Newtonův mozek a Zázračná madonna.

Romány – věnují se zejména tématům sociálním. Mezi známé patří Kandidáti existence, Akrobati nebo Anděl míru.

Další tvorba – množství publicistických článků, divadelní hry nebo díla z oblasti psychologie umělecké tvorby.

Zapojte se do naší literární soutěže


I letos vyhlašujeme další ročník Literární soutěže Jakuba Arbesa. Tentokráte počtvrté!

Původní termín odevzdání jsme prodloužili do 21. ledna 2018, vzhledem k předvánočnímu shonu, menšímu počtu soutěžících a již tradičně zmatečné organizaci.

Letošní téma je: Ozvalo se znenadání velmi jemné zaťukání na dveře..."

Mnozí již poznali, kudy vítr vane. Pro ostatní doplníme – letošní téma je opět tajemné, chmurné a napínavé, ale přesto trochu jiné než dosud. Jedná se o úryvek z básně Havran od Edgara Allana Poea, který je mistr mystických a detektivních příběhů.

Jaká kritéria by tedy mělo soutěžní dílo splňovat? Musí se jednat o příběh s tajemnou atmosférou a prvky hororu, psychologického nebo detektivního příběhu. Ještě nevíte, co budete psát? Přečtěte si nějakou povídku od Poea nebo romaneto od Arbesa a načerpejte inspiraci.

Proč jsme letos zvolili téma na motivy spisovatele Poea? Jakub Arbes byl Poeovým velkým obdivovatelem a zastáncem, dokonce po něm pojmenoval dva své syny. Rádi tímto tématem vyjádříme podporu letošní podzimní/zimní výstavě Poe: první vydání, která je organizovaná ze soukromé sbírky Martina Jirouška v Městské knihovně v půvabném městě Loket nedaleko Karlových Varů. Akce se koná od 8. 11. do 10. 12. 2017.

Další podmínky soutěže jsou následující:

Rozsah prací nesmí překročit 27 000 znaků vč. mezer. (Délku prací budeme ověřovat a nevyhovující práce budou diskvalifikovány.) Počet zaslaných prací od jednoho autora je omezen - každý může zaslat maximálně 3 soutěžní příspěvky. Nesmí jít o práce již publikované či k publikaci připravené.

Své práce posílejte do 21. ledna 2018 ve formátu .doc, .docx nebo .pdf na e-mail: literarnisoutez@arbesjakub.cz (!!!Pozor!!! Změna e-mailu od předchozích ročníků.) Do předmětu zprávy napište - Soutěž: Vaše příjmení - Název práce. Do hlavičky soutěžního díla napište: název díla, jméno autora, datum narození, adresu a e-mail.

Zasláním díla do soutěže souhlasí jeho autor s možností vydání díla ve sborníku (bez nároku na honorář) a s umístěním díla na oficiálních webových stránkách Jakuba Arbesa – www.arbesjakub.cz. Autoři vítězných a oceněných prací budou odměněni sborníkem vítězných prací a věcnými cenami. Vyhlášení letošní soutěže proběhne poněkud netradičním a moderním způsobem - formou vyhlašovacího videa. Najdete ho v období kolem Vánoc na youtube, pošleme standardní oběžník a nakonec video najdete i na našem webu.

Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese: literarnisoutez@arbesjakub.cz.

Těšíme se na všechny soutěžní příspěvky!

Adéla Nikodýmová, praprapravnučka Jakuba Arbesa

Kontakt


Rádi uslyšíme o všem, co nám chcete říci.

Máte dotaz, zajímavé informace nebo nabídku ke spolupráci?

Pište na: info@arbesjakub.cz