Jakub Arbes | Oficiální web


Literární soutěž Jakuba Arbesa 2019

JAKUB ARBES


byl český spisovatel, novinář, publicista, smíchovský patriot a jeden z nejvýznamnějších smíchovských rodáků. Velkou část svých děl zasadil právě do této pražské čtvrti.

Narodil se 12. června 1840 v Praze na Smíchově do chudých poměrů. Měl se vyučit obuvníkem, ale díky vynikajícímu prospěchu ho rodiče poslali na  studia. Začínal na nižší reálce u sv. Jakuba, kde se seznámil s později známým a uznávaným spisovatelem Juliem Zeyerem. Dále pokračoval na novoměstské vyšší německé reálce v Mikulandské ulici, kde ho češtinu učil Jan Neruda, který se stal jeho velkým vzorem i přítelem.

Jako novinář začínal roku 1867 v redakci časopisu Hlas, později se stal odpovědným redaktorem Národních listů. Za své články a vedení Národních listů byl německou porotou odsouzen na 15 měsíců, které strávil ve vězení v České Lípě (1873–1874). Patřil k okruhu satirických novinářů. Spolu s Mikolášem Alšem vydával satirický časopis Šotek.

V letech 1876–1879 působil jako dramaturg Prozatímního divadla.

Jako spisovatel volil náměty ze současného pražského života. Zavedl nový způsob literární tvorby – romaneto, tj. povídka s dobrodružným, napínavým dějem. Námětem jsou neobvyklé jevy, tajemnost, která nakonec najde racionální vysvětlení. Vychází z rozporu mezi dokázanými věcmi a věcmi mezi nebem a zemí. Hlavními postavami jsou často vědci nebo studenti.

Jakub Arbes zemřel 8. dubna 1914 v Praze, pohřben byl na Malvazinkách.

DÍLO


Romaneta – mezi nejznámější romaneta patří Svatý Xaverius, Ukřižovaná, Newtonův mozek a Zázračná madonna.

Romány – věnují se zejména tématům sociálním. Mezi známé patří Kandidáti existence, Akrobati nebo Anděl míru.

Další tvorba – množství publicistických článků, divadelní hry nebo díla z oblasti psychologie umělecké tvorby.

Vyhlašujeme 5. ročník
Literární soutěže Jakuba Arbesa – 2019


Tentokrát na téma: „A tečka.“

Má se jednat o příběh s tajemnou atmosférou a třeba i s prvky hororu, psychologického nebo detektivního příběhu. Není třeba použít přesně větu "A tečka.", ale stačí ji třeba i nepřímo propojit s příběhem nebo pointou, případně použít podobné vyznění. Rozsah prací by neměl překročit 27 000 znaků vč. mezer. Počet zaslaných prací od jednoho autora by měl být maximálně 3 soutěžní příspěvky. Nesmí jít o práce již publikované či k publikaci připravené.

Své práce posílejte do 1. března 2019 ve formátu .doc, .docx nebo .pdf na e-mail: literarnisoutez@arbesjakub.cz. Do předmětu zprávy napište - Soutěž: Název práce. Do hlavičky soutěžního díla napište název díla. NOVĚ: Spolu se soutěžními pracemi je nutné zaslat i vyplněný dokument: Prihlaska-do-Literarni-souteze-Jakuba-Arbesa-2019-a-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.doc

Zasláním díla do soutěže souhlasí jeho autor s možností vydání díla ve sborníku (bez nároku na honorář) v tištěné a elektronické verzi a s umístěním díla na oficiálních webových stránkách Jakuba Arbesa – www.arbesjakub.cz.

Zasláním díla do soutěže souhlasí jeho autor s uvedením jména a příjmení, případně pseudonymu, u názvu díla zaslaného do soutěže. Tyto informace zveřejňujeme v tištěném nebo elektronické verzi sborníku vítězných prací a na webových stránkách www.arbesjakub.cz. Autoři vítězných a oceněných prací budou odměněni sborníkem vítězných prací a věcnými cenami. Vyhlášení soutěže a vydání sborníku proběhne ve formě a termínu dle aktuálních možností pořadatele.

Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese: literarnisoutez@arbesjakub.cz.


Těšíme se na všechny soutěžní příspěvky!

Adéla Nikodýmová, praprapravnučka Jakuba Arbesa

Kontakt


Rádi uslyšíme o všem, co nám chcete říci.

Máte dotaz, zajímavé informace nebo nabídku ke spolupráci?

Pište na: info(zavináč)arbesjakub.cz